Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Dnia 26.11 odbył się Dzień Skupienia dla Oazy Dorosłych. Tematem przewodnim była miłość, do którego wprowadził ks. Wojtek na konferencji, następnie na adoracji podczas namiotu spotkania rozważany był hymn o miłości św. Pawła w liście do Koryntian, centralnym punktem dnia skupienia była Eucharystia, następnie było dzielenie się po namiocie spotkania i agapa. ?

Prowadzenie ludzi do wolności, w tym do wolności od alkoholu jest wpisana w nasz Ruch od samego początku. Idźmy więc za bł. Stefanem Wyszyńskim, który wołał: "Przyłóżmy rękę do pługa i wołajmy o wielkie zmartwychwstanie Narodu z jego wad i nałogów."

Codziennie pije alkohol 10 proc. Polaków, a tylko 19 proc. deklaruje całkowitą abstynencję. Nieznacznie spadł natomiast odsetek osób pijących alkohol kilka razy w tygodniu - wynika z danych zebranych w ramach Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2021. 

Kościół niezmiennie zachęca do życia w trzeźwości. W ostatnią niedzielę karnawału rozpocznie się 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Zapraszamy, szczególnie w tym okresie, do uczestnictwa we Mszach św.  i nabożeństwach odprawianych w naszych parafiach.

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia

W czwartek 20 maja w Centrum "Światło-Życie" w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie.
Podczas spotkania omówiono zbliżające się rekolekcje formacyjne Domowego Kościoła naszej diecezji.
Z członkami diakonii spotkał się moderator diecezjalny ruchu ks. Adrian Put.
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych odpowiada w naszej diecezji za organizację oaz Domowego Kościoła.
21.05.20 diakonia oaz