Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W dniach 2-6.06.2021 przeżywaliśmy razem z innymi rodzinami rekolekcje ORAR II st, które odbyły się w Domu Zakonnym Ojców Paulinów w Łukęcinie. Rodziny przyjechały z całej Polski, a nawet jedna spoza kraju, by razem doświadczyć odnowy duchowej i kształtować w sobie postawę wiary w Boże prowadzenie uświadamiając sobie nadprzyrodzony wymiar posługi pary animatorskiej.

Naszym moderatorem, opiekunem duchowym, był ks. kan. Robert Patro, kapłan z parafii pw Św. St. Kostki w Zielonej Górze.

Był to niezwykły czas, bo czas po rocznej przerwie wywołanej pandemią covid-19. Każdy z nas odczuwał wielką tęsknotę wspólnoty, spotkania z drugim człowiekiem, z drugim małżeństwem, po prostu „wyjścia z przytłaczającej codzienności”. Za słowami ks. Roberta „bo w spotkaniu najważniejsze jest spotkanie” wybrzmiewało w nas potwierdzenie tego faktu, a zarazem utwierdzało się wielkie pragnienie „pobycia w normalności”. Doświadczyliśmy duchowego umocnienia w wierze i rozważenia w sercach najważniejszych zdarzeń minionego czasu, jak i dziejących się znaków czasu, które znacząco wpływają na nasze życie.

Wspólnie z całą oazą rekolekcyjną odkrywaliśmy zadania pary animatorskiej, jej cele i odpowiedzialność jaka na nas spoczywa. Jakże na wiele aspektów zwrócił naszą uwagę ksiądz moderator...np. że zadaniem pary animatorskiej jest „rozradować ludzkie serca, poprzez gotowość choćby służenia w kręgu i wsłuchiwania się”, a „para, która nie słucha Pana Boga popada w stan agonii”. Jedno spośród wielu odkryć, w czym nas wszystkich ks. Robert przekonał to to, że „Bóg wybiera nas na parę animatorską i Sam wie najlepiej dlaczego to zrobił. On to wie i wystarczy. To przez nas Bóg sobie radzi i daje nam łaskę do pełnienia tej posługi”.

Utwierdzaliśmy się w przekonaniu jak bardzo nam potrzeba odkrywania znaków Bożej obecności w naszym życiu i w życiu naszych kręgów. Jak bardzo ważne jest wzajemnie wspieranie się i wrażliwość na drugie małżeństwo. Codzienne Słowo Boże ukazywało nam i ukazuje, że wspólnota Kościoła jest miejscem, gdzie możemy najpełniej doświadczać Jezusa, gdzie możemy Go widzieć oczami wiary. Bylebyśmy zawsze umieli poddawać się natchnieniom Ducha Świętego.

Dziękujemy Panu Bogu za ten piękny czas, bogaty w wiele przeżyć. Za wspólną naukę, ale też i zabawę, za czas na modlitwę i wspólne rozmowy. Za bardzo dobre warunki noclegowe i pyszną kuchnię oraz życzliwość Ojców Paulinów. Dziękujemy też za to, że pomimo bardzo wielu przeciwności przed rekolekcjami, gdzie ważyły się w ogóle ich losy, sprawił, że i my sami tak bardzo skorzystaliśmy z tych błogosławionych paru dni.

Niechaj będzie uwielbiony Pan Jezus w naszych sercach i w naszym życiu, jak też życiu wszystkich uczestników. Bogu niech będą też dzięki za modlitwę, za księdza Roberta i wsparcie wielu naszych przyjaciół z Domowego Kościoła.

Ewa i Jarosław Biel

Para moderatorska.

21.07.27 orar IIst 1

21.07.27 orar IIst 2

W sobotę 29 maja w Centrum "Światło-Życie"naszej diecezji odbyła się III Diecezjalna Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Jej celem był wybór trzech kandydatów na moderatora diecezjalnego oraz pięciu delegatów Kongregacji di Diecezjalnej Diakonii Jedności.
W wyniku głosowania Kongregacja wybrała trzech kandydatów na moderatora diecezjalnego. Zostali nimi: ks. Adrian Put, ks. Roman Litwińczuk i ks. Arkadiusz Cygański.
Obrady kongregacji prowadzili państwo Joanna i Paweł Gradzikowie - para diecezjalna Domowego Kościoła, zaś sekretarzem kongregacji był pani Ewa Juryk, ekonom stowarzyszenia Diakonia.
21.06.02 Kongregacja Diakonii

W sobotę 29 maja w Centrum "Światło-Życie" w Zielonej Górze odbyło się przedwakacyjne spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie naszej diecezji. Spotkanie prowadził moderator diecezjalny ks. Adrian Put. Podczas DDJ omówiono aktualne sprawy związane z posługą ruchu w naszej diecezji, a także zaplanowano wrześniowa pielgrzymkę ruchu do Rokitna. Przyjęto także Plan pracy rocznej ruchu w naszej diecezji na rok 2021/2022.

21.06.02 diakonia jedności

W środę 24 marca mija 100. rocznica urodzin sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Franciszek Blachnicki
 
Tego dnia w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, gdzie mieści się Diecezjalne Centrum Światło-Życie, zostanie odprawiona Msza św. w intencji jego rychłej beatyfikacji. Liturgiiprzewodniczyć będzie ks. Adrian Put, moderator diecezjalny, a posługę przy ołtarzu podejmie Diecezjalna Diakonia Liturgiczna. 
Po Mszy św. celebransi oraz zgromadzeni oazowicze przejdą pod kapliczkę z figurą Niepokalanej, gdzie odmówiona zostanie modlitwa w intencji beatyfikacji ks. Blachnickiego, a także Akt Konstytutywny Ruchu Światło-Życie.
 
26 marca o godz. 18.00 w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Sulechowie odbędzie się Wieczornica w 100. rocznicę urodzin Czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Zapraszamy!
 

W poniedziałek 15 marca 2021 r. w szpitalu w Gorzowie, w 72. roku życia i 48. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. prałat Zygmunt Lisiecki, proboszcz parafii pw. NSPJ w Gorzowie, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie.

Ceremonie pogrzebowe odbędą się w kościele parafialnym pw. NSPJ w Gorzowie według następującego porządku:

  • Środa 17 marca br. od godz. 12.00 czuwanie modlitewne, o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, o godz. 17.00 i 18.30 Msze św. pożegnalne dla parafian, a o godz. 20.00 Msza św. dla duchowieństwa dekanatów gorzowskich;
  • Czwartek 18 marca od godz. 10.00 czuwanie modlitewne, a o godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego. Po jej zakończeniu uczestnicy pogrzebu udadzą się na cmentarz komunalny w Gorzowie przy ul. Żwirowej, gdzie nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe.

Ks. prałat Zygmunt Lisiecki urodził się 9 września 1949 r. w Świebodzinie w rodzinie Józefa i Marii z domu Lendzion. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1967 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty 17 czerwca 1973 r. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Jako wikariusz pracował w Lubniewicach (zastępstwo wakacyjne, 1973), Ośnie Lubuskim (1973-74), Strzelcach Krajeńskich (1974-76) i Zielonej Górze (parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej, 1976-80).

W 1980 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu liturgiki w Akademii Teologii Katolickiej, gdzie uzyskał licencjat kanoniczny. Po powrocie ze studiów pracował jako referent w Kurii Diecezjalnej w Gorzowie Wlkp. 25 sierpnia 1988 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Anny w Jordanowie. 18 lutego 1992 r. papież św. Jan Paweł II wyróżnił go godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W roku 1996 r. powierzono mu parafię pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku, zaś po dziesięciu latach – 1 sierpnia 2006 r. – parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzowie Wlkp. W roku 2015 został ponadto ojcem duchownym Dekanatu Gorzów Wlkp. – Katedra.

Pełnił również rozmaite funkcje diecezjalne. Był długoletnim wykładowcą liturgiki w diecezjalnym seminarium duchownym w Paradyżu i członkiem diecezjalnej Komisji Liturgicznej. W latach 2008-2015 był członkiem Rady Kapłańskiej, a w latach 2009-2016 wchodził w skład Kolegium Konsultorów. W latach 2009-2017 stał na czele diecezjalnej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury, zaś w latach 2008-2017 przynależał do diecezjalnej Rady ds. Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej.

W latach 1986-1988 był moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie. Przez ponad 40 lat posługiwał na oazach wakacyjnych. Razem z ks. Edwardem Dajczakiem, ks. Janem Pawlakiem i ks. Stanisławem Kłóskiem organizował ośrodek oazowy w Tylmanowej.

Śp. ks. prałata Zygmunta Lisieckiego polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Ks. prałat Zygmunt Lisiecki

Informacje i zdjęcie:

Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze

Centrum Światło-Życie w Zielonej Górze

Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zorganizuje podczas najbliższych wakacji oazy rekolekcyjne dla małżeństw i rodzin Domowego Kościoła.
Szczegółowe informacje oraz zapisy możliwe są poprzez formularz na stronie lubuskaoaza.pl -> Rekolekcje -> Oazy Domowego Kościoła.

Jak podkreśla 19 punkt Zasad Domowego Kościoła „Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych. Na rekolekcjach (zwłaszcza 15-dniowych) powinien być realizowany także program formacyjny dla dzieci”.