Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W niedzielę 5 września 2021 roku odbędzie się 46. Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Rokitna. Na pielgrzymkę zapraszam wszystkich moderatorów, animatorów, pary moderatorskie i animatorskie oraz członków wspólnot Dzieci Bożych, Oaz Nowej Drogi, Oaz Nowego Życia, grup studenckich, wspólnot dorosłych, małżonków Domowego Kościoła i grup liturgicznych na wspólne dziękczynienie za dar oaz wakacyjnych i minionego roku formacyjnego.
Animatorzy wspólnot dziecięcych i młodzieżowych, uczestnicy tegorocznej KODA oraz uczestnicy ONŻ III stopnia w Gorzowie i Lubniewicach przyjeżdżają do Rokitna już w piątek 3 września. Koszt udziału w Dniu Wspólnoty wynosi 130 zł. Cena ta obejmuje: nocleg wraz z pościelą, kolację w piątek, śniadanie, obiad i kolację w sobotę oraz śniadanie w niedzielę. Pieniądze za udział w Dniu Wspólnoty składa się w recepcji. Pod koniec sierpnia uruchomiona zostanie lista zapisów na udział w Dniu Wspólnoty. Szczegółowe informacje podawane będą na naszym Fb.

ks. Adrian Put


PLAN POSŁUG i PODZIAŁ ZADAŃ

DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY ANIMATORÓW I DIAKONII (3-4 września)

Plan spotkania

Piątek, 3 września

OAZA MŁODZIEŻOWA
17.00 - Zawiązanie wspólnoty
17.15 - Nieszpory z homilią
18.00 - Kolacja
19.15 - Przygotowanie liturgii
19.30 - EUCHARYSTIA
21.00 - Apel Jasnogórski
21.30 - Adoracja i okazja do spowiedzi

Sobota, 4 września

OAZA MŁODZIEŻOWA
7.30 - Jutrznia
8.00 - Śniadanie
9.15 - Podsumowanie oaz wakacyjnych
10.15 - Wnioski z podsumowania

DOMOWY KOŚCIÓŁ I OAZA MŁODZIEŻOWA
11.45 - Przygotowanie liturgii
12.00 - Eucharystia
13.00 – Obiad

DOMOWY KOŚCIÓŁ
14.30-18.00 – Podsumowanie Oaz Rodzin

OAZA MŁODZIEŻOWA
14.30 - Spotkania w rejonach
15.30 - Spotkania diakonii diecezjalnych
16.30 - Planowanie pracy rocznej

DOMOWY KOŚCIÓŁ I OAZA MŁODZIEŻOWA
18.00 - Nieszpory
18.30 - Kolacja
21.00 - Apel Jasnogórski
21.30 - Godzina świadectwa i uwielbienia

Niedziela, 5 września
7.45 - Jutrznia
8.15 - Śniadanie

DIECEZJALNY ODPUST KU CZCI NARODZENIA NMP W ROKITNIE
46. DIECEZJALNA PIELGRZYMKA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
5 WRZEŚNIA 2021
9.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu Domowego Kościoła
10.00 - Koncert uwielbieniowy „Full of Grace”
10.00 - Spotkanie Domowego Kościoła – aula
10.00 - Spotkanie Oaz Dorosłych – sala kamionkowa
11.00 - Spotkanie w wakacyjnych grupach oazowych – plac za ołtarzem polowym
11.45 - Przygotowanie do Eucharystii
12.00 - Uroczysta EUCHARYSTIA celebrowana przez Księdza Biskupa
- promocja lektorów
- błogosławieństwo ziół i dewocjonaliów
- przekazanie posługi nowym parom animatorskim Kościoła Domowego
13.45 – Agapa
15:00 - Zakończenie pielgrzymki

21.08.15 ROKITNO

W dniach 6-22 sierpnia Centrum "Światło-Życie" w Zielonej Górze będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z moderatorem diecezjalnym.

21.08.05 Centrum

W dniach 2-6.06.2021 przeżywaliśmy razem z innymi rodzinami rekolekcje ORAR II st, które odbyły się w Domu Zakonnym Ojców Paulinów w Łukęcinie. Rodziny przyjechały z całej Polski, a nawet jedna spoza kraju, by razem doświadczyć odnowy duchowej i kształtować w sobie postawę wiary w Boże prowadzenie uświadamiając sobie nadprzyrodzony wymiar posługi pary animatorskiej.

Naszym moderatorem, opiekunem duchowym, był ks. kan. Robert Patro, kapłan z parafii pw Św. St. Kostki w Zielonej Górze.

Był to niezwykły czas, bo czas po rocznej przerwie wywołanej pandemią covid-19. Każdy z nas odczuwał wielką tęsknotę wspólnoty, spotkania z drugim człowiekiem, z drugim małżeństwem, po prostu „wyjścia z przytłaczającej codzienności”. Za słowami ks. Roberta „bo w spotkaniu najważniejsze jest spotkanie” wybrzmiewało w nas potwierdzenie tego faktu, a zarazem utwierdzało się wielkie pragnienie „pobycia w normalności”. Doświadczyliśmy duchowego umocnienia w wierze i rozważenia w sercach najważniejszych zdarzeń minionego czasu, jak i dziejących się znaków czasu, które znacząco wpływają na nasze życie.

Wspólnie z całą oazą rekolekcyjną odkrywaliśmy zadania pary animatorskiej, jej cele i odpowiedzialność jaka na nas spoczywa. Jakże na wiele aspektów zwrócił naszą uwagę ksiądz moderator...np. że zadaniem pary animatorskiej jest „rozradować ludzkie serca, poprzez gotowość choćby służenia w kręgu i wsłuchiwania się”, a „para, która nie słucha Pana Boga popada w stan agonii”. Jedno spośród wielu odkryć, w czym nas wszystkich ks. Robert przekonał to to, że „Bóg wybiera nas na parę animatorską i Sam wie najlepiej dlaczego to zrobił. On to wie i wystarczy. To przez nas Bóg sobie radzi i daje nam łaskę do pełnienia tej posługi”.

Utwierdzaliśmy się w przekonaniu jak bardzo nam potrzeba odkrywania znaków Bożej obecności w naszym życiu i w życiu naszych kręgów. Jak bardzo ważne jest wzajemnie wspieranie się i wrażliwość na drugie małżeństwo. Codzienne Słowo Boże ukazywało nam i ukazuje, że wspólnota Kościoła jest miejscem, gdzie możemy najpełniej doświadczać Jezusa, gdzie możemy Go widzieć oczami wiary. Bylebyśmy zawsze umieli poddawać się natchnieniom Ducha Świętego.

Dziękujemy Panu Bogu za ten piękny czas, bogaty w wiele przeżyć. Za wspólną naukę, ale też i zabawę, za czas na modlitwę i wspólne rozmowy. Za bardzo dobre warunki noclegowe i pyszną kuchnię oraz życzliwość Ojców Paulinów. Dziękujemy też za to, że pomimo bardzo wielu przeciwności przed rekolekcjami, gdzie ważyły się w ogóle ich losy, sprawił, że i my sami tak bardzo skorzystaliśmy z tych błogosławionych paru dni.

Niechaj będzie uwielbiony Pan Jezus w naszych sercach i w naszym życiu, jak też życiu wszystkich uczestników. Bogu niech będą też dzięki za modlitwę, za księdza Roberta i wsparcie wielu naszych przyjaciół z Domowego Kościoła.

Ewa i Jarosław Biel

Para moderatorska.

21.07.27 orar IIst 1

21.07.27 orar IIst 2

W sobotę 29 maja w Centrum "Światło-Życie"naszej diecezji odbyła się III Diecezjalna Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Jej celem był wybór trzech kandydatów na moderatora diecezjalnego oraz pięciu delegatów Kongregacji di Diecezjalnej Diakonii Jedności.
W wyniku głosowania Kongregacja wybrała trzech kandydatów na moderatora diecezjalnego. Zostali nimi: ks. Adrian Put, ks. Roman Litwińczuk i ks. Arkadiusz Cygański.
Obrady kongregacji prowadzili państwo Joanna i Paweł Gradzikowie - para diecezjalna Domowego Kościoła, zaś sekretarzem kongregacji był pani Ewa Juryk, ekonom stowarzyszenia Diakonia.
21.06.02 Kongregacja Diakonii

W sobotę 29 maja w Centrum "Światło-Życie" w Zielonej Górze odbyło się przedwakacyjne spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie naszej diecezji. Spotkanie prowadził moderator diecezjalny ks. Adrian Put. Podczas DDJ omówiono aktualne sprawy związane z posługą ruchu w naszej diecezji, a także zaplanowano wrześniowa pielgrzymkę ruchu do Rokitna. Przyjęto także Plan pracy rocznej ruchu w naszej diecezji na rok 2021/2022.

21.06.02 diakonia jedności

W środę 24 marca mija 100. rocznica urodzin sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Franciszek Blachnicki
 
Tego dnia w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, gdzie mieści się Diecezjalne Centrum Światło-Życie, zostanie odprawiona Msza św. w intencji jego rychłej beatyfikacji. Liturgiiprzewodniczyć będzie ks. Adrian Put, moderator diecezjalny, a posługę przy ołtarzu podejmie Diecezjalna Diakonia Liturgiczna. 
Po Mszy św. celebransi oraz zgromadzeni oazowicze przejdą pod kapliczkę z figurą Niepokalanej, gdzie odmówiona zostanie modlitwa w intencji beatyfikacji ks. Blachnickiego, a także Akt Konstytutywny Ruchu Światło-Życie.
 
26 marca o godz. 18.00 w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Sulechowie odbędzie się Wieczornica w 100. rocznicę urodzin Czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Zapraszamy!