Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 Zasady ogólne

 1. Rekolekcje są czasem, w którym na pierwszym miejscu jest Bóg w swoim Słowie i łasce sakramentów. Sprzyja temu wyciszenie i gotowość do wewnętrznej przemiany. Nie planujmy więc odwiedzin znajomych, spóźnień ani wcześniejszych wyjazdów.
 2. Zobowiązani jesteśmy do uczestnictwa we wszystkich przewidzianych programem rekolekcji spotkaniach (wydarzeniach), a owoce rekolekcji będą zależały od aktywnej w nich obecności. 
 3. W Eucharystii uczestniczymy w godnym stroju (długie spodnie, spódnice, zakryte ramiona, buty - nie kapcie i nie klapki).
 4. Dbamy o punktualność. 
 5. Zachowujemy ciszę podczas spotkań i modlitwy osobistej (Namiotu Spotkania).
 6. Zachowujemy ciszę w nocy, gdyż są z nami małe dzieci.
 7. Staramy się nie korzystać ze środków komunikacji zewnętrznej (internet, gazety) i ograniczyć do niezbędnego minimum korzystanie z telefonu.
 8. Wszelkie niedogodności i utrudnienia starajmy się przyjmować w duchu zrozumienia.
 9. Uwagi i propozycje zgłaszamy parze moderatorskiej, która w miarę możliwości postara się je uwzględnić. 
 10. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem oazy w ośrodku (np. dostęp do kuchni, lodówki, pralki, itp.) należy zgłaszać parze moderatorskiej, która uzgodni je z gospodarzem ośrodka.
 11. Staramy się pomagać sobie nawzajem, dzielić się tym, co mamy, podczas posiłków dbać, aby innym niczego nie zabrakło. Bądźmy dla siebie życzliwi i otwarci.
 12. Jako Nowi Ludzie, żyjący Nową Kulturą, nie palimy papierosów i nie spożywamy alkoholu, zarówno w miejscu przeżywania rekolekcji, jak i poza tym miejscem.
 13. Szanujemy mienie domu rekolekcyjnego (jesteśmy tylko gośćmi), gasimy światła, sprzątamy po sobie i swoich dzieciach, sprzęt (rowery, hulajnogi, narty, itp.) zostawiamy w miejscach do tego wyznaczonych.
 14. Dbamy o udostępniony sprzęt wspólnotowy i po użytkowaniu odnosimy go na wyznaczone miejsca.
 15. Wszelkie uszkodzenia sprzętu, wyposażenia pokoi, niezwłocznie zgłaszamy parze moderatorskiej.
 16. Na rekolekcjach przestrzegamy regulaminów obowiązujących w danym ośrodku

 Diakonia wychowawcza

 1. Diakonia wychowawcza na rekolekcjach pełni rolę opiekuńczą, za dzieci na rekolekcjach przez cały czas odpowiadają rodzice.
 2. Na rekolekcjach, podczas zajęć dorosłych, dzieci od lat 3 są pod opieką diakonii wychowawczej. Młodsze dzieci pozostają pod opieką swoich rodziców. W przypadku, gdy dziecko przeszkadza w zajęciach rodziców, rodzice winni je uspokoić lub z nim wyjść, aby umożliwić pozostałym uczestnikom korzystanie z poszczególnych punktów programu oazy.
  Zasadniczo dzieci powyżej 13. roku życia uczestniczą we własnych rekolekcjach. W uzasadnionych przypadkach, na etapie zapisów, po konsultacji z parą moderatorską, mogą być przyjęte na rekolekcje starsze dzieci, jeśli będą respektować wymagania diakonii wychowawczej i jej program.
 3. Dzieci, gdy są pod opieką diakoni wychowawczej, stosują się do poleceń wychowawców.
 4. Rodzice przestrzegają czasu pobytu dzieci pod opieką diakonii wychowawczej; przyprowadzają dzieci przed zajęciami zgodnie z ustaleniami z diakonią wychowawczą i odbierają bezpośrednio po nich. Dzieci nie wracają po zajęciach same do pokoi.
 5. Dzieci nie mogą oddalać się do swoich pokoi w czasie, kiedy są pod opieką diakonii.
 6. Dzieci nie przynoszą na zajęcia telefonów komórkowych, tabletów i swojego jedzenia, także zakupionego w trakcie czasu wolnego.
 7. Dzieci mogą zabierać na zajęcia wspólne swoje zabawki, ale tylko takie, którymi będą się mogły bawić z innymi dziećmi. Dzieci nie przynoszą na Eucharystię jedzenia i zabawek: elektronicznych, hałaśliwych, wydających jakiekolwiek dźwięki, twardych, itp.
 8. Jeżeli dzieci będą sprawiały trudności wychowawcze i nie będą chciały współpracować z diakonią, w ostateczności po rozmowie z rodzicami będą oddawane pod opiekę rodziców.
 9. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami rodzice muszą mieć na uwadze fakt, że diakonia wychowawcza może nie być przygotowana do opieki nad nimi.

 Diakonia Rekolekcyjna Ruchu Światło-Życie
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej