Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Diakonia Deuterokatechumenatu zajmuje się formowaniem uczestników Ruchu Światło-Życie do pełniejszego życia, życia w świetle nauki Jezusa Chrystusa, do życia gotowego do służby Bogu i człowiekowi. Diakonia Deuterokatechumenatu to grupa osób, które czuwają nad prawidłową formacją różnych grup stanowych oraz wiekowych. Jeśli bliski jest nam charyzmat Ruchu Światło-Życie i pragniemy jeszcze bardziej w nim postępować, pogłębiać jego rozumienie oraz założenia, potrzebujemy stałej formacji – formacji permanentnej, także, a może zwłaszcza jako animatorzy. Naszym celem jest kształtowanie żywych, oddanych, świadomych chrześcijan, którzy będą zaangażowani w Kościół. Jednocześnie należy zaznaczyć, że również oni sami będą poddawać się nieustannej formacji. Diakonia Deuterokatechmenatu ma także na celu kształtowanie liderów w parafiach, rejonach. Wszystko to ma być oparte na przeżywaniu swojej wiary z pełnym zaangażowaniem, a tym samym przyczyniać się do tworzenie żywych komórek parafialnych. Animator bez ducha wiary, bez osobowej relacji z Jezusem Chrystusem oraz Niepokalaną, bez zagłębienia się w Słowo Boże, jest tylko i wyłącznie wyrazicielem i głosicielem siebie. Diakonia ma na celu obudzić w uczestnikach i animatorach Ruchu odkrycie bezinteresownego daru z siebie na rzecz charyzmatu i posługi. Nasze szczególne zadania to:

  • współpraca z diakonią jedności (na szczeblu diecezjalnym) w przygotowaniu i przeprowadzeniu ogólnodiecezjalnego pooazowego dnia wspólnoty, przygotowanie godziny świadectwa i prezentacji;
  • formacja deuterokatechumenatlna na poziomie wszystkich oaz, pomoc w doborze materiałów formacyjnych.
  • kierowanie do grup deuterokatechumenalnych I stopnia tych osób, które przeżyły ewangelizację i formację postewangelizacyjną, a nie mogły przeżyć Oazy Nowego Życia I stopnia;
  • troska o odpowiednią liczbę materiałów formacyjnych do pracy w małych grupach: konspekty dla animatorów, notatniki dla uczestników (współpraca z diakonią słowa);
  • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu obrzędu przyjęcia do deuterokatechumenatu (na początku Adwentu, najlepiej 8 grudnia w święto patronalne Ruchu);
  • rekolekcje 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej w dwóch seriach
  • rekolekcje do członków Ruchu w ramach diakonii deuterokatechumenatu (ORDD)
  • troska o to, aby wszyscy uczestnicy II etapu formacji deuterokatechumenalnej mogli przeżyć Triduum Paschalne jako rekolekcje w jednym z ośrodków centralnych, diecezjalnych czy rejonowych;
  • troska o to, aby w małych grupach rzeczywiście dokonywała się formacja ku dojrzałej wierze, a nie zaliczanie kolejnych etapów wyznaczonych przez program;
  • troska o to (z diakonią oaz rekolekcyjnych), aby osoby, które rzeczywiście przeżyły całoroczną formację i wyrażają chęć uczestnictwa w oazie rekolekcyjnej następnego stopnia, miały zapewnione miejsce w oazie.

 

xdkorolik

Moderator Diakonii

ks. Łukasz Sławiński

e-mail: