Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ks. Dariusz Korolik
Magdalena Talaga

Diakonia Formacji Diakonii naszej diecezji odpowiada za formację animatorów i odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Diakonia koordynuje następujące projekty: 

  • Szkoła Animatora Ruchu Światło-Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
  • Szkoła Moderatora (dla kleryków)
  • KODA
  • Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii
  • Lokalna Oaza Matka