Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Rok 2020

18-20. 09 – Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ewangelizacji (ORDE)

4.10 – Krąg diecezjalny Domowego Kościoła

9-10.10 – II Diecezjalna Kongregacja Diakonii

12-14.10  – Ogólnopolskie spotkanie proboszczów KOINONIA
17.10 – Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

23-25.10 – Szkoła Animatora sesja I i III

6-8.11 – Oaza Modlitwy

13-14.11 – DWDD – Poznań
23-26.11 – Rekolekcje dla kapłanów moderatorów – Krościenko
27-29.11 – Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności

5.12 – Dzień Skupienia w rejonach

7.12 – Krąg diecezjalny Domowego Kościoła
8.12 – Niepokalane Poczęcie NMP – uroczystość patronalna Ruchu Światło-Życie
27-31.12 – Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD) – Poznań
27.12 – Niedziela Świętej Rodziny – uroczystość patronalna Domowego Kościoła

27.12 – 1.01 – Rekolekcje „Charyzmat Ruchu Światło-Życie”

Rok 2021

10.01 – Niedziela Chrztu Pańskiego – uroczystość patronalna moderatorów Ruchu
15-17.01 – Spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła

30.01 – Diecezjalna Diakonia Jedności

Zimowa Oaza Żywego Kościoła 2021

12-22.02 – ONŻ I, II, III i KODA – Długie

22-28.02 – Oaza Ewangelizacji (OE), Rekolekcje Oazowe JUNIOR, Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji I i II st. (ORAE) – Długie

26-28.02 – Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ewangelizacji (ORDE) – Długie

Ferie zimowe:

– województwo lubuskie 15-28.02

– województwo dolnośląskie 18-31.01

1.02-28.03 – Peregrynacja Krzyża Krucjaty we wspólnotach oazowych w diecezji

26.02 – Kalwaria Rokitniańska z Krzyżem KWC

26-28.02 – Kongregacja Odpowiedzialnych – Częstochowa

27. 02 – rocznica śmierci sB ks. Franciszka Blachnickiego – Msze we wspólnotach

13.03 – Dzień Skupienia w Rejonach
19-20.03 – Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych – Skrzatusz

19-21.03 – Szkoła Animatora – ORA

1-4.04 – Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej

6-9.04 – Rekolekcje moderatorów diecezjalnych

12.04 – Krąg diecezjalny Domowego Kościoła
16-18.04 – Oaza Modlitwy

24.04 – Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

30.04-3.05 – Krajowa Kongregacja Diakonii

30.04-3.05 – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji I i II st.

30.04-3.05 – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji dla rodzin

8.05 – Diecezjalna Pielgrzymka KWC

15.05 – Szkoła Animatora sesja II i IV
15.05 – Pielgrzymka Domowego Kościoła – Kalisz

17.05 – Rozpoczęcie Dni Modlitw do Ducha Świętego w intencji OŻK 2021

21-24.05 – Centralna Oaza Matka

29.05 – III Diecezjalna Kongregacja Diakonii (wyborcza) – Zielona Góra

29.05 – Diecezjalna Diakonia Jedności – Zielona Góra

30.05 – Lokalna Oaza Matka – Zielona Góra

Oaza Żywego Kościoła 2021

I turnus: 2.07 – 18.07
II turnus: 20.07 – 5.08

III turnus: 6.08 – 22.08

11-17.07 – OE dla małżeństw i dorosłych – Rokitno

23-31.08 – KODA – Rokitno