Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

fos dzoe kolkoStarania o utworzenie stowarzyszenia rozpoczęliśmy w naszej diecezji 21 czerwca 2016 roku. Po etapie konsultacji i prac nad dokumentami i statutem złożyliśmy w dniu 12 listopada 2016 roku wniosek do biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego z prośbą o powołanie stowarzyszenia w naszej diecezji. Biskup Tadeusz Lityński dekretem z dnia 13 grudnia 2016 powołał w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej publiczne stowarzyszenie wiernych "Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej".

W dniu 20 grudnia 2016 poprosiliśmy biskupa diecezjalnego, aby wystąpił do Sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji celem nadania naszej Diakonii cywilnej osobowości prawnej. Stosowne pisma wpłynęły do Konferencji Episkopatu Polski w dniu 28 grudnia 2016 roku. Sekretarz generalny Episkopatu Polski wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji z odpowiednim wnioskiem w dniu 3 stycznia 2017. Po wstępnej ocenie naszych statutów zostaliśmy poproszeni pismem z dnia 8 lutego 2017 roku o uzupełnienie dokumentacji. Kuria Zielonogórsko-Gorzowska po konsultacji z moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie i po uzupełnieniu wniosku w dniu 25 maja 2017 złożyła uzupełnioną dokumentację na ręce sekretarza generalnego Episkopatu Polski. W czerwcu 2017 roku całość dokumentacji trafiła do Departamentu Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po uzyskaniu pozytywnej oceny prawnej złożonych dokumentów od dnia 27 września 2017 roku projekt rozporządzenia w naszej sprawie został skierowany do konsultacji międzyresortowych. Stosowne pisma z prośbą o opinię w naszej sprawie trafiły do wszystkich ministerstw oraz Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Projekt rozporządzenia został podpisany w dniu 14 listopada, a 4 grudnia opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, rok: 2017, pozycja: 2242).

Adres i numer konta:

„Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”
ul. Obywatelska 1
65-736 Zielona Góra
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 9731050342
REGON 369089400

 BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 
22 1750 0012 0000 0000 3878 9813


Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe