Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Oaza dziecięca i młodzieżowa

Oaza Dzieci Bożych i Oaza Młodzieżowa to grupy formacyjne dla dzieci i młodych ludzi
pragnących pogłębiać swoje relacje z Jezusem. Raz w tygodniu spotykają się, by wspólnie
uczestniczyć w Eucharystii, a także formować się zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-
Życie.

HISTORIA

            Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru
Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania. Ruch Światło-Życie. Poprzez
odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych
chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

DUCHOWOŚĆ

Ruchu Światło-Życie została wyrażona w “Drogowskazach Nowego Człowieka”:

            JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca;
Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela; oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował.

            NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka
oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się
Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.

            DUCH ŚWIĘTY namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha
Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego skierowanego w
miłości i posłuszeństwie ku Ojcu; dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego
tchnieniu i mocy.

            KOŚCIÓŁ – wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez
Syna w Duchu Świętym jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się
Nowy Człowiek; chcę wrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę
grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła
powszechnego.

            SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały
wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia go słowem życia; chcę karmić się nim jak
najczęściej szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma świętego.

            MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego
Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny
praktyce codziennego Namiotu Spotkania.


            LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania
z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę
Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym
według zaleceń soborowej odnowy liturgii.

            ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza
świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się jego
świadkami; ufając tej mocy i modląc, się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa,
mojego Pana i Zbawiciela.

            NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego
godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia;
jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej
dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich
narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby.

            AGAPE czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych, dzięki
której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie (KDK 24) dla Boga
i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistniania się osoby; dlatego poprzez
stałą metanoię, przekreślanie swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża, chcę
wdrażać się w postawę bezinteresownej służby – diakonii, służąc na wzór Syna Człowieczego
wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym.


PROGRAM FORMACYJNY

            Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa
(deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę
(diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi
formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji. Jednymi z
podstawowych metod realizacji programu formacyjnego są oaza rekolekcyjna i mała grupa
formacyjna.


MAŁA GRUPA FORMACYJNA

            Zazwyczaj liczy do 8 członków, którzy raz w tygodniu wspólnie uczestniczą w Eucharystii, a potem odbywają spotkanie formacyjne w salkach parafialnych. Spotkanie to w zależności od etapu formacji przybiera różne formy, ale jego podstawą jest zgłębianie treści Pisma Świętego i konfrontowanie ich z naszym życiem. postanowień na najbliższy tydzień mających na celu pozbycia się problemu z naszego życia. Spotkanie formacyjne trwa ok. godziny. Prowadzi je animator bądź osoba bardziej zaawansowana formacyjnie w stosunku do grupy. Można wyodrębnić 3 etapy spotkania: Widzieć – ukazanie pewnego problemu, dzielenie się realizacją postanowień z poprzedniego spotkania. Osądzić – czytanie fragmentów Pisma Świętego, konfrontacja problemu, z tym, co na ten
temat mówi do nas Bóg. Działać – refleksja na temat obecności problemu w naszym życiu i sposobów jego rozwiązania, podjęcie.

REKOLEKCJE
            W okresie wakacji letnich organizowane są rekolekcje, które trwają 15 dni. Tematami
przewodnim poszczególnych dni są tajemnice różańca świętego. Rekolekcje są punktem
kulminacyjnym formacji rocznej, gdyż to właśnie tam, z dala od domu, najpełniej przeżyć
można spotkanie z osobowym Jezusem.

WSPÓLNOTY DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Rejon gorzowski:

Pierwszych Świętych Polskich Męczenników Międzyrzeckich
ul. Biskupa Wilhelma Pluty 7
66-400 Gorzów Wielkopolski

Św. Franciszka z Asyżu
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2
66-500 Strzelce Krajeńskie

Św. Antoniego Padewskiego
ul. Słoneczna 24
69-240 Krzeszyce

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ul. Kościuszki 30
66-350 Bledzew

Rejon świebodziński:


Św. Jana Chrzciciela
ul. Spokojna 6
66-300 Międzyrzecz

Św. Wojciecha
ul. Ogrodowa 7
66-300 Międzyrzecz

Miłosierdzia Bożego
Os. Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Św. Anny
Jordanowo 2
66-200 Świebodzin

Najświętszego Serca Pana Jezusa
Pl. Kościelny 4
69-110 Rzepin

Rejon zielonogórski:

Św. Jadwigi Śląskiej
Świerczewskiego 6-7
66-600 Krosno Odrzańskie

Podwyższenia Krzyża Świętego
Bobrowice 58
66-627 Bobrowice

Św. Wojciecha
ul. Ks. Ludwika Muchy 1
66-016 Czerwieńsk

Matki Bożej Fatimskiej
ul. Długa 2 A
66-620 Gubin

Św. Stanisława Kostki
ul. Odrzańska 63
66-100 Sulechów

Św. Józefa Oblubieńca
ul. Prosta 47
65-783 Zielona Góra

Św. Stanisława Kostki
Obywatelska 1
65-736 Zielona Góra

Świętego Ducha
ul. Bułgarska 30
65-647 Zielona Góra

Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Szmaragdowa 2
65-385 Zielona Góra

Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Aliny 17
65-329 Zielona Góra

Św. Franciszka z Asyżu
ul. Kilińskiego 5
65-508 Zielona Góra

Najświętszego Zbawiciela
ul. Chrobrego 8
65-052 Zielona Góra

Rejon nowosolski:


Św. Józefa Rzemieślnika
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
67-100 Nowa Sól

Św. Michała Archanioła
ul. Kościelna 2
67-100 Nowa Sól

Matki Bożej Gromnicznej
Pl. Matejki 3
67-120 Kożuchów

Św. Hieronima
ul. Maksymiliana M. Kolbego 1
67-115 Bytom Odrzański

Rejon żarski:


Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Kościuszki 18
68-300 Lubsko

Miłosierdzia Bożego
ul. Okrzei 88
68-200 Żary

Najświętszego Serca Pana Jezusa
Pl. Kard. Wyszyńskiego 4
68-200 Żary

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Podgórna 16
68-100 Żagań

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Pl. Klasztorny 2
68-100 Żagań

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Piastowska 5
67-300 Szprotawa

Rejon głogowski:


Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Ratuszowa 6
59-170 Przemków

Najświętszego Serca Pana Jezusa
Krzepów, ul. Akacjowa 34
67-200 Głogów

Św. Mikołaja
ul. Powstańców Śl. 1
67-200 Głogów

Św. Klemensa Dworzaka
ul. Sikorskiego 23
67-200 Głogów