Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Oazy wakacyjne dla dzieci i młodzieży

Zapisy na oazy wakacyjne rozpoczną się 5 lutego

1. Wiek

Ze względu na przewidziany program formacyjny, poszczególne stopnie oaz stawiają wymagania co do wieku uczestników:

  • Na Oazę Dzieci Bożych (ODB) mogą jechać osoby po III klasie szkoły podstawowej (10 lat);
  • Oaza Nowej Drogi (OND) jest skierowana do młodzieży po VI klasie szkoły podstawowej;
  • Oaza 0 stopienia ONŻ przeznaczona jest dla osób, które jadą po raz pierwszy na rekolekcje młodzieżowe i mają 14-15 lat;
  • Oaza Nowego Życia (I stopnia ONŻ – tzw. „młodzieżowa") przeznaczona jest dla osób od 15 roku życia;
  • Oaza Ministrancka (II stopień ODB) skierowana jest do ministrantów ze szkół podstawowych, po III klasie szkoły podstawowej;
  • Oaza Lektorska (0 stopień ONŻ) skierowana jest do ministrantów po VI klasie SP.

2. Przygotowanie

Osoby wyjeżdżające na rekolekcje powinny być dobrze przygotowane i poinformowane o ich charakterze. Oaza to przede wszystkim rekolekcje, a nie kolonia czy obóz. Ma ona charakter religijny, a jej celem jest duchowa odnowa.

Przygotowanie do rekolekcji powinno obejmować cykl spotkań w małej grupie zgodnie z propozycjami formacyjnymi Ruchu Światło-Życie (materiały formacyjne do nabycia w Centrum Światło-Życie w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 1). Przed wyjazdem uczestników z parafii warto zrobić spotkanie z rodzicami wyjaśniające sens i cel oazy.

3. Terminy

W tym roku rekolekcje oazowe odbędą się w podanych poniżej ośrodkach i turnusach:

Turnus I

  1. Oaza Nowej Drogi – Konin – 27.06-13.07.2023r. /1600 zł/ - ks. Łukasz Żołubak
  2. Oaza Nowego Życia 0° - Góra św. Anny – 27.06-13.07.2023r. /1600 zł/ - ks. Andrzej Pytlik ODWOŁANE
  3. Oaza Nowego Życia I° - Ochotnica Górna - 27.06-13.07.2023r. /1600 zł/ - ks. Damian Drop
  4.  Oaza Nowego Życia II° - Ochotnica Dolna – 27.06-13.07.2023r. /1600 zł/ - ks. Dariusz Korolik
  5. Oaza Nowego Życia III° - Gorzów Wielkopolski - 27.06-13.07.2023r. /1600zł/ - bp Adrian Put

Turnus II

  1. Oaza Dzieci Bożych II° - Konin – 14-23.07.2023r. /1100 zł/ - ks. Damian Swiniarek
  2. Oaza Nowego Życia 0° - Góra św. Anny – 14-24.07.2023r. /1100 zł/ - ks. Pawel Mikołajczak ODWOŁANE
  3. Oaza Lektorska i Ministrancka – Łagów – 16-30.07.2023r. /1250/ - ks. Bartosz Warwarko
  4. Oaza Nowego Życia I° - Ochotnica Górna – 14-30.07.2023r. /1600/ - ks. Jakub Świątek
  5. Oaza Nowego Życia II° - Ochotnica Dolna – 14-30.07.2023r. /1600/ - ks. Wojciech Oleśków

Turnus III

  1. Oaza Nowego Życia I° - Ochotnica Górna– 04-20.08.2023r. /1600 zł/ - ks. Tomasz Dragańczuk
  2. Oaza Nowego Życia III° wraz z rodzinami - Rokitno – 04-20.08.2023r. /1600 zł/ (odpowiedzialny za rekolekcje jest Domowy Kościół)

Turnus dodatkowy

  1. KODA i KODAM – Łagów – 22.08-31.08.2023r. /1100 zł/ - ks. Dariusz Korolik

Oaza Dzieci Bożych w Złotym Stoku

W terminie 01-10.08.2023r. w Złotym Stoku odbędzie ODB organizowana przez ks. Grzegorza Laskowskiego. Koszt udziału w wyjeździe wynosi  1500 zł. Zapisy będą odbywały się poza systemem zapisów oazowych. Link zostanie podany w późniejszym terminie.

4. Przyjazd i wyjazd

W podanych terminach oaz pierwsza data oznacza dzień przyjazdu (od 14.00 do godz. 16.00), a druga – dzień wyjazdu (rano). Jeżeli jest inaczej, jest to wyraźnie zaznaczone. Nie należy przyjeżdżać (czy przywozić dzieci) zbyt wcześnie, np. rano czy w południe w dniu rozpoczęcia. Zespół wychowawczy przygotowuje wówczas ośrodek, a zbyt wczesne pojawienie się uczestników dezorganizuje pracę.

Nie przyjmuje się do oazy nikogo, kto ma zamiar przyjechać później lub wyjechać wcześniej. Pierwszy i ostatni dzień posiadają bowiem szczególne znaczenie dla przeżycia oazy rekolekcyjnej. Organizatorzy nie zapewniają dowozu uczestników na rekolekcje. Jedynym wyjątkiem jest oaza w Złotym Stoku, gdzie dowóz dzieci organizuje moderator rekolekcji.

5.  Sprawy organizacyjne

5.1. Uczestnikiem rekolekcji jest tylko ten, kto przyjeżdża z ważną, właściwie wypełnioną kartą uczestnictwa i jest wpisany na listę uczestników turnusu. W razie stwierdzenia braków formalnych w karcie uczestnictwa moderator oazy ma prawo nie przyjąć uczestnika na rekolekcje. Uczestnicy przywożą ze sobą Pismo św., różaniec, notatnik, legitymację szkolną, grający zabierają instrumenty, lektorzy – alby, ministranci – komże. W Gorzowie niezbędny jest śpiwór albo koc z powleczeniem i poduszka. Na wszystkie oazy warto zabrać wygodne buty, okrycie przeciwdeszczowe i ciepły sweter lub polar (zwłaszcza w górach). Należy mieć ze sobą strój odpowiedni na Mszę św.

5.2. Nie należy wysyłać na oazy (szczególnie w góry!) bez wcześniejszego poinformowania o tym organizatora osób chorych, z chronicznymi dolegliwościami, np. padaczka, częste omdlenia, choroby serca. Sytuacje takie muszą być wcześniej uzgodnione z moderatorem prowadzącym daną oazę. Należy wówczas dołączyć kartę zdrowia, wskazania lekarza i leki, jakie przyjmuje uczestnik.

5.3. Osoby stale przyjmujące jakiekolwiek leki przywożą je ze sobą. Informacja o tym musi być wyraźnie odnotowana przez rodzica lub prawnego opiekuna w karcie uczestnictwa. Jeżeli ktoś ma skłonności do przeziębienia powinien zabrać własne leki osłonowe (witaminy, tabletki na gardło) bądź przeciwgrypowe. Należy liczyć się z zakupem ich na własny koszt. Uczestnicy mają obowiązek informować wychowawców o złym samopoczuciu, wszelkich problemach zdrowotnych.  W razie potrzeby podania leków, zaczerpnięta zostanie konsultacja z lekarzem oraz rodzicem. Po przyjeździe uczestnicy deponują wszystkie leki w wyznaczonym przez kierownika wypoczynku bezpiecznym miejscu.

5.4. Podczas trwania rekolekcji obowiązuje żywienie zbiorowe. Organizator nie przewiduje specjalnie dostosowanej diety do potrzeb uczestnika, chyba że kierują tym przesłanki zdrowotne np.: uczulenia, nietolerancja pewnych składników żywnościowych. W takim wypadku opiekunowie prawni powinni zatroszczyć się o odpowiednie składniki żywnościowe lub po konsultacji z kierownikiem wypoczynku ustalić formę żywienia oraz jej finansowanie.

5.5Uczestnicy oazy III stopnia ONŻ w Gorzowie przywożą ze sobą swoje jedno wydrukowane zdjęcie legitymacyjne. Na miejscu będzie wyrabiana legitymacja uprawniająca do zniżkowego poruszania się środkami komunikacji miejskiej.

5.6. Ze względu na specyfikę programu rekolekcyjnego, na oazie nie przewiduje się odwiedzin, chyba że wcześniej zostanie to uzgodnione z księdzem moderatorem prowadzącym oazę. Dotyczy to zarówno opiekunów prawnych, jak i znajomych czy przyjaciół.

6. Zapisy

Zgłoszenia na oazy odbywają się za pomocą specjalnego formularza elektronicznego przez internet dostępnego przez stronę zapisy.lubuskaoaza.pl hasło: Blachnicki

Uwaga: Zgłoszeń osób niepełnoletnich na oazy wakacyjne mogą dokonać tylko rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika. W procesie zapisów należy wyrazić zgodę na niektóre działania o charakterze prawnym. Dokonanie zgłoszenia jest bardzo proste i intuicyjne. Ze względu na wymagania prawne w zgłoszeniu muszą być wyraźnie podane wszystkie dane.

Zapisy na oazę trwają od 5 lutego do 1 czerwca 2023. Należy liczyć się z tym, że wraz ze zgłoszeniami uczestników będą zamykane zapisy na turnusach cieszących się szczególnym zainteresowaniem.

7. Opłata

Koszty rekolekcyjne można podzielić na dogodną dla siebie wpłatę ratalną. Bezwzględnie ostatnią należną kwotę za rekolekcje należy wpłacić na 25 dni przed rozpoczęciem oazy rekolekcyjnej.

W przypadku rezygnacji z rekolekcji na 20 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, organizator ma prawo do zachowania 50% wpłaty rekolekcyjnej na pokrycie poniesionych kosztów organizacji rekolekcji.

Jeśli rezygnacja nastąpi w dzień rozpoczęcia rekolekcji lub uczestnik zostanie z rekolekcji wydalony, koszty rekolekcyjne nie są zwracane.

Dane do przelewu:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Obywatelska 1 65-736 Zielona Góra
NR KONTA:  78 1750 0012 0000 0000 3878 9872

W tytule przelewu należy wyraźnie zaznaczyć za kogo dokonana jest wpłata:

Imię i nazwisko uczestnika/Ośrodek/Termin (np. Jan Kowalski/Łagów/22.08-31.08).

W ciągu 14 dni po wpłacie całej kwoty za rekolekcje, na maila podanego w systemie zostanie wysłana karta uczestnika.

Dokładnie wypełnioną kartę uczestnictwa wraz z oświadczeniem (razem 5 stron) należy przywieźć ze sobą na oazę. Braki w karcie powodują, że nie będzie można przyjąć dziecka na oazę.

8. Podsumowanie oaz

Oaza nie kończy się z dniem rozjazdu. Każdego uczestnika oazy wakacyjnej zapraszamy do kontynuowania formacji w ciągu roku w grupie rówieśniczej.

Wszystkich uczestników oaz wakacyjnych, księży moderatorów, animatorów oraz rodziców uczestników oaz zapraszam na Diecezjalną Pielgrzymkę Ruchu Światło-Życie do Rokitna w dniu 3 września 2023 roku. Spotykamy się o godz. 10.00. Będzie czas na koncert dziękczynny za oazy, spotkanie w grupie pooazowej – raz jeszcze będziecie mogli zobaczyć swoją grupę, animatora oraz księdza. Pielgrzymka zakończy się ok. godz. 15.00. Zapraszam!

Ks. Dariusz Korolik
Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie