Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W czwartek 20 maja w Centrum "Światło-Życie" w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie.
Podczas spotkania omówiono zbliżające się rekolekcje formacyjne Domowego Kościoła naszej diecezji.
Z członkami diakonii spotkał się moderator diecezjalny ruchu ks. Adrian Put.
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych odpowiada w naszej diecezji za organizację oaz Domowego Kościoła.
21.05.20 diakonia oaz