Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 

Materiały zaczerpnięte ze Szkoły Animatora Domowego Kościoła diecezji warszawsko-praskiej

 

Sens i cel dialogu małżeńskiego wyjaśniają słowa: “mąż i żona co miesiąc razem, w obecności Bożej zastanawiają się, jaka jest myśl Boża i wola Boża wobec ich rodziny, po to, aby ją lepiej wypełnić” (z karty Equipe Noter-Dame – ruchu odnowy duchowości małżeńskiej, z którego doświadczeń korzysta DK).

Rozmowa ta, to nie dyskusja, to dzielenie się tym, co w głębi serca; swoimi radościami, nadziejami, trudnościami, to patrzenie w jednym kierunku, by z JA i TY stworzyć MY. Dialog to poznawanie siebie, poznawanie potrzeb, nadziei, oczekiwań, smutku, bólu, to tworzenie jedności serca, ducha, myśli. Dwie osoby stają się “jednym”, a jednak pozostają dwoma różnymi osobami. Jest to jedna z tajemnic duchowości małżeńskiej.

 Budowanie jedności małżeńskiej w czasie dialogu dokonuje się w obecności Bożej, bowiem tajemnica doświadczenia obecności Chrystusa obiecana jest tym, którzy zbierają się w Jego imię i dlatego bardzo ważna jest modlitwa. Zwracamy się w niej do Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca i umysły i pomagał we wzroście wiary, nadziei i miłości.

“Dialog małżeński zwany obowiązkiem zasiadania, to dłuższa chwila czasu, spędzona w spokoju, co miesiąc razem, w celu usunięcia wszystkiego co zagraża jedności małżeńskiej, w celu umocnienia ogniska domowego. To chwila spędzona pod okiem Bożym i przy Bożej pomocy”.(materiały DK)

Dekalog Dialogu Małżeńskiego

1. Pamiętaj, że to Pan Bóg podjął z Tobą delikatny dialog. Warto go podjąć i rozwijać. Przykazanie miłości, ze szczególnym zauważeniem słów: Będziesz miłował… bliźniego swego jak siebie samego, jest punktem wyjścia dialogu.

2. Staraj się, zarówno u siebie jak i u współmałżonka odróżniać uczucia od:

 •     ocen i osądów,
 •     postaw,
 •     opinii i poglądów.

3. Bądź wrażliwy na współmałżonka. Wrażliwość oznacza zdolność do odczytania wewnętrznych potrzeb drugiego człowieka, poza powierzchownymi emocjami, odruchami, zachowaniami.

4. Staraj się bardziej:

 •     słuchać niż mówić,
 •     dzielić sobą niż dyskutować,
 •     rozumieć niż oceniać.

5. Wzmacniaj przekaz niewerbalny przez uśmiech, przytulenie, przyjazny gest, spojrzenie lub inny sposób, który dyktuje ci serce.

6. Zaakceptuj, że napięcia pomiędzy tobą a twoją żoną czy mężem, są zjawiskiem naturalnym. W sytuacjach trudnych warto podejmować dialog wciąż na nowo i być gotowym do niego nawet wtedy, gdy zdaje się, że zawodzi. Bez cierpienia nie ma dialogu. Bądź gotowy na przebaczenie.

7. Nie próbuj prowadzić dialogu za wszelką cenę, zwłaszcza, gdy twój współmałżonek tego wyraźnie nie chce. Bądź cierpliwy.

8. Nie próbuj współmałżonka dialogiem zmieniać, ale staraj się przede wszystkim go poznać i zrozumieć.

9. Bądź pokorny. Zaakceptuj siebie i swojego współmałżonka ze wszystkimi słabościami i ograniczeniami, ale także wartościami, jakimi Bóg was obdarzył. Uznanie swoich ograniczeń może być początkiem skutecznej przemiany, a dostrzeżenie waszych talentów – początkiem ich mnożenia.

10. Staraj się rozeznać w sobie to, jak dalece kierujesz się autentycznie bezinteresowną miłością oraz jak dalece próbujesz wykorzystać dialog do podporządkowania sobie współmałżonka.

 

Na podstawie J. Grzybowski, Wprowadzenie do Dialogu, Kraków 1997, List 06.2006

 Dialog małżeński nie jest:  Dialog małżeński jest:
 •     przemarszem wojsk
 •     odbijaniem piłeczki ping-pongowej
 •     rozrachunkiem
 •     rachunkiem sumienia współmałżonka
 •     mówieniem “to ty jesteś winien (winna)”
 •     trybunałem skazującym
 •     zebraniem sprawozdawczym
 •     chwilą odprężenia.

 

 • czasem poszukiwania myśli Bożej względem swego małżeństwa i rodziny
 •     wspólnym budowaniem jedności małżeńskiej
 •     chwilą wspólnych odkryć
 •     drogą w głąb swego życia małżeńskiego
 •     wspólnym zrywem ku odnowie w miłości
 •     dopasowywaniem się dwóch odrębnych spojrzeń na życie i na ludzi
 •     wspólnym dziękczynieniem.

 

 

    

Dialog małżeński to dłuższa chwila czasu spędzona w spokoju, co miesiąc, razem, w celu usunięcia wszystkiego, co zagraża jedności małżeńskiej, w celu umocnienia ogniska domowego. To chwila spędzona pod okiem Bożym i przy Bożej pomocy.

 

 

Schemat Dialogu Małżeńskiego (poniżej wersja do wydruku)

Podczas dialogu omów ze współmałżonkiem następujące relacje:

1. JA-JA

Z czym przychodzę na dialog małżeński?

Co we mnie „żyje” tu i teraz? O czym myślę? Co mnie cieszy? Co mnie martwi?

Co się zmieniło we mnie od ostatniego dialogu?

2. TY I JA.

Jakie uczucia żywimy wobec siebie w tej chwili?

W jaki sposób wyrażamy sobie miłość, wdzięczność, zainteresowanie?

Czy jesteśmy ciekawi siebie? Czy ciągle poznajemy się nawzajem?

Jakie trudności napotykamy w wypowiedzeniu się jedno przed drugim?

W jakich dziedzinach najtrudniej nam się zgodzić i dlaczego?

Czy dzielimy wspólnie nasze zajęcia domowe?

Czy wspólnie rozporządzamy naszym czasem, naszym mieniem?

Jakie są obecnie nasze pragnienia w stosunku do siebie?

Jakie miejsce zajmuje akt małżeński w naszym życiu?

W jaki sposób pomagamy sobie w rozwoju naszej osobowości, uzdolnień?

Czy modlimy się razem? Czy modlimy się jedno za drugie?

Co możemy zrobić, aby zbudować większą jedność w naszym małżeństwie?

3. MY I NASZE DZIECI.

Czy dzielimy wspólnie odpowiedzialność i trud w wychowaniu dzieci?

Czy mamy dość czasu na pomoc, rozmowy i zabawy z nimi?

Czy oboje stosujemy te same metody wychowawcze?

Jak zachęcamy i podnosimy na duchu nasze dzieci?

Jaki udział mają nasze dzieci w życiu domowym: w codziennych obowiązkach?

Jaki model życia ukazujemy dzieciom swoim postępowaniem, słowami?

Jak wygląda nasza modlitwa rodzinna?

4. MY I INNI.

Jakie relacje mamy z rodziną?

Czy dbamy o nasze przyjaźnie?

Co jest dla nas ważne w kontakcie z innymi?

Które relacje cenimy w sposób szczególny?

Jakie jest nasze nastawienie do sąsiadów, osób napotykanych przypadkowo?

Jakie jest nasze zaangażowanie w służbie bliźnim, Kościołowi, społeczeństwu?

Czy dajemy świadectwo przynależności do Kościoła?

5. MY I NASZ BÓG

Jak wygląda nasza wspólna modlitwa?

Czy dzielimy się owocami duchowymi? Lekturą duchową, modlitwą?

Czy wspólnie rozwijamy się duchowo?

Jak się motywujemy do rozwoju duchowego?

Jak wygląda nasze życie sakramentalne i wierność zobowiązaniom wspólnoty?

Czy rozeznajemy wolę Bożą? Czego Bóg oczekuje od nas?www.domowykosciol.org

 

 

„Możecie co dzień w kinie bywać
i repertuar znać teatrów
i z przyjaciółmi w karty grywać
i w świecie szukać dobrych wiatrów.
Możecie żyć w zabieganiu
w nawale zdarzeń, burz, hałasu…
Tylko nie mówcie na spotkaniu,
że Wam na dialog brakło czasu.”