Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Wczoraj, czyli 11 listopada, odbyło się spotkanie online Diakonii Komunikowania Społecznego. Omawialiśmy plany na najbliższy czas.