Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, który odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2023r. w Kaliszu.
Spotkania w piątek i sobotę będą w dwóch różnych miejscach.
Program spotkania:
PIĄTEK (św. Józef w Kaliszu - pl. św. Józefa 7)
19:00 Kolacja
20:00 Zgromadzenie Eucharystyczne z nieszporami(Bazylia św. Józef)
21:00 Spotkania (krąg filialny, spotkanie moderatorów)
SOBOTA (Szkoła Sióstr Nazaretanek i kościół św. Rodziny - skrzyżowanie ulic Harcerskiej i
Śródmiejskiej)
7:00 Jutrznia (Kościół) - przejście do kościoła ok.5 min
7:45 Śniadanie
9:00 Modlitwa i zawiązanie wspólnoty
Przedstawienie przybyłych diecezji
Konferencja
10:00 Praca w grupach
11:45 Namiot spotkania (Kościół) - przejście do kościoła ok.5 min
12:00 Zgromadzenie Eucharystyczne (Kościół)
13:00 Obiad i kawa
14:00 Spotkanie diakonii i kręgu filialnego
15:30 Podsumowanie
16:45 Nieszpory
UWAGI
Kościół mamy do dyspozycji w następujących godzinach: 7:00 - 7:40, 11:45 - 14:00,
oraz 16:30 - 17:15
Przejście do kościoła zajmie od ok. 5 minut.
Warianty uczestnictwa:
A - dla osób nocujących z piątku na sobotę i uczestniczących w całości programu - 200zł/osoba
B - cała sobota ze śniadaniem i obiadem - 100zł/osoba
C - sobota bez śniadania - 80zł/osoba
W cenę wliczono fundusz solidarnościowy.
 
Zapisy: