Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zanim pojedziesz na rekolekcje oazowe - koniecznie przeczytaj.

1. Rekolekcje oazowe są organizowane przez Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”

2. Na rekolekcjach oazowych dziećmi i młodzieżą opiekują się moderatorzy i animatorzy, tworzący diakonię wychowawczą Oazy, którzy spełniają warunki wymagane przez prawo dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Rekolekcje są organizowane w ośrodkach spełniających wymogi Straży Pożarnej i Sanepidu, noclegi są w pokojach wieloosobowych, młodzieży zapewniamy pełne wyżywienie i ubezpieczenie. Ośrodki są zgłoszone do Kuratorium i Sanepidu. Oazy Nowego Życia trzeciego stopnia są zasadniczo organizowane dla osób pełnoletnich, dlatego jedynie w tym przypadku nie obowiązują przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży.

3. Uczestnicy znajdują się pod opieką animatorów, stosują się do ich poleceń, wychodzą poza teren ośrodka wyłącznie pod opieką animatora

4. Podział grup i rozlokowanie w pokojach ustala na miejscu diakonia wychowawcza uwzględniając wiek uczestników i cel budowania wspólnoty ze wszystkimi.

5. Zasady korzystania z pomieszczeń i sprzętów ośrodka, boiska, sklepu, oraz zasady zachowania się podczas wycieczek określa na miejscu diakonia wychowawcza i każdy uczestnik stosuje się do nich.

6. Każdy uczestnik zabiera ze sobą Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, śpiewnik Matce Słuchającej, grający zabierają instrumenty. Służba liturgiczna- alby, komże. 

7. Chłopcy zabierają długie spodnie, dziewczęta – dłuższe sukienki lub spódnice, jest to nasz odświętny strój podczas Mszy Świętej i modlitwy.

8. Rekolekcje są czasem wyciszenia, w którym chcemy pogłębić więź z ludźmi i Bogiem, dlatego ze sprzętu multimedialnego – gier, mp3, tabletów itp. – korzystamy jedynie w czasie wolnym.

9. Jedną z form wychowania podczas wyjazdu jest podejmowanie przez uczestników dyżurów – porządkowego, liturgicznego, modlitewnego itp. Wyjazd na rekolekcje oznacza zgodę i gotowość uczestnika do zaangażowania się w nie wraz z grupą.

10. Podpisując kartę, rodzice zgadzają się na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacje w przypadku zagrożenia życia dziecka. Rodzice wyrażają również zgodę na przewożenie uczestnika do lekarza prywatnym samochodem, w razie potrzeby.

12. Uczestnicy mają obowiązek informować wychowawców o złym samopoczuciu, wszelkich problemach, zauważonych usterkach i nieprawidłowościach.

13. W czasie rekolekcji organizowane są wycieczki autokarowe oraz piesze wycieczki w góry, wyjścia nad jezioro. Organizator zapewnia opiekę przewodnika górskiego oraz ratownika wodnego w miejscach, w których jest to wymagane. 

14. Rekolekcje trwają 15 dni, nie licząc dni przyjazdu i odjazdu. Ze względu na charakter i program Oazy nie przewiduje się późniejszego przyjazdu czy wcześniejszego odjazdu. Wyjeżdżając na Oazę, decydujemy się uczestniczyć w całym programie rekolekcji.

15. Ze względu na program i charakter rekolekcji, organizator nie przewiduje odwiedzin. 

16. Uczestnicy nie mogą palić papierosów, spożywać alkoholu ani korzystać z innych używek.

17. Wydalenie uczestnika z rekolekcji odbywa się w przypadku nagminnego łamania przez niego regulaminu, po wcześniejszych upomnieniach i informacjach skierowanych do uczestnika oraz jego rodziców. Zarówno w przypadku wydalenia z rekolekcji, jak i w razie konieczności wcześniejszego wyjazdu, rodzice odbierają dziecko z rekolekcji osobiście, podpisując stosowne oświadczenie.

18. Po wydaleniu z rekolekcji lub rezygnacji z nich na własne życzenie, koszty rekolekcji nie są zwracane.

19. Uczestnicy pełnoletni posiadają te same prawa i obowiązki co uczestnicy niepełnoletni, stosują się do tych samych zasad, i przestrzegają regulaminu.

20. Rodzice podpisując kartę uczestnika deklarują, że zaznajomili się z regulaminem rekolekcji i go akceptują.


System nagród i kar w Oazie wakacyjnej
Nagrody wprowadza się za:

 • wzorowe przestrzeganie regulaminów i zaangażowanie w przeżywanie rekolekcji oazowych
 • wzorowe wypełnianie powierzonych zadań
 • realizację własnych inicjatyw i pomysłów, które ubogacają rekolekcje oazowe
 • dobrowolną pomoc animatorom lub uczestnikom

Nagrody:

 • pochwały i wyróżnienia od animatora grupy;
 • pochwały i wyróżnienia na forum oazy od księdza moderatora;
 • listy gratulacyjne do rodziców ;
 • dyplomy i drobne upominki wręczane na zakończenie oazy.

Kary wprowadza się za:

 • nieprzestrzeganie regulaminów oazy;
 • zachowanie i    postępowanie    zagrażające    życiu i bezpieczeństwu własnemu lub innych uczestników oazy;
 • aroganckie zachowanie wobec opiekunów i kolegów;
 • agresję słowną i przemoc wobec kolegów i koleżanek;
 • palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie
  środków odurzających.

Stosowane kary:

 • upomnienie animatora;
 • upomnienie na forum przez księdza moderatora;
 • odsunięcie od wybranych zajęć;
 • praca społeczna na rzecz oazy;
 • powiadomienie rodziców i ks. Proboszcza o niewła­ściwym zachowaniu;
 • wydalenie z oazy