Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zapisy animatorów rozpoczynają się 5 marca 2023 roku poprzez system :  zapisy.lubuskaoaza.pl  /hasło: Diakonia. Każdy animator, który chce posługiwać podczas tegorocznych oaz (zarówno ci, z którymi rozmawiali moderatorzy, jak i ci, którzy sami chcą zgłosić się na wybraną przez siebie oazę) musi zapisać się przez system. W pierwszym wyborze zaznaczamy preferowaną przez siebie oazę. W drugim wyborze zaznaczamy oazę w innym turnusie, na którą możemy jechać, gdy zabraknie już miejsc na wybraną oazę. Jednocześnie organizator zastrzega sobie, że podczas oazy wakacyjnej na rekolekcjach może posługiwać:

  • przy liczbie do 35 uczestników – kapłan oraz 4 animatorów (wychowawców wypoczynku),
  • powyżej 35 uczestników – kapłan oraz 5 animatorów,
  • jeśli w kadrze animatorskiej jest powyżej 5 animatorów, każdy dodatkowy animator ponosi opłatę całości kosztów rekolekcyjnych, równowartą wpłacie uczestnika oazy

 Ważne:

  1. Animatorami grup (wychowawcami wypoczynku)mogą być tylko i wyłącznie osoby, które mają ukończony kurs na wychowawcę, są pełnoletni i ukończyli szkołę średnią.
  2. Animator, który będzie wychowawcą podczas wakacyjnych oaz rekolekcyjnych musi dostarczyć do Centrum "Światło-Życie" w Zielonej Górze ul. Obywatelska 1 najpóźniej do 31.05.2023r., następujące dokumenty:
  3. 21 dni przed rozpoczęciem oazy musimy ją zarejestrować w systemie kuratoryjnym. Zatem nie będzie możliwości zapisywania uczestników na ostatnią chwilę. Zapisy na daną oazę będą zamykane trzy tygodnie przed rozpoczęciem oazy. W tej chwili musimy mieć już komplet dokumentów od moderatora i animatorów.
  4. Tradycyjnie każdy moderator może zgłosić zespół trzech animatorów niezbędnych do przeprowadzenia danego typu oazy. Pierwszeństwo w posłudze będą mieli animatorzy, którzy są po formacji podstawowej (I, II i III stopień ONŻ, KODA, Szkoła Animatora i Oaza Modlitwy). 
  5. W tym roku Fundusz Animatorski wynosi 150 zł. Wpłaty na fundusz do 04 czerwca 2023 roku na konto: Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: numer rachunku: 48 1750 0012 0000 0000 3890 9819. Tytuł wpłaty: Fundusz animatorski – imię i nazwisko. Ostateczne wpisanie animatora na listę posługujących na danej oazie będzie możliwe dopiero po opłaceniu Funduszu Animatorskiego.
  6. Wszyscy animatorzy oaz wakacyjnych uczestniczą obowiązkowo w Lokalnej Oazie Matce w dniu 06.2023 roku w Zielonej Górze. Poszczególne zespoły odbierają tam świecę oazy i materiały formacyjne, a także biorą udział w szkoleniu przed tegorocznymi oazami.

ks. Dariusz Korolik
Moderator diecezjalny