Nie będzie nam dane w tym roku odwiedzić grobów naszych bliskich zmarłych podczas uroczystości Wszystkich Świętych, dlatego tym bardziej powinniśmy o nich pamiętać. Pomóc nam w tym może inicjatywa Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji #DrogaDoŚwiętości. Podziel się z innymi świadectwem - opowiedz, jak na Twoją drogę do świętości wpłynęli Ci, których nie ma już z nami.
 
Więcej informacji na profilu Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji:

https://www.facebook.com/DiakoniaEwangelizacji

Chcemy od 1 listopada do 8 grudnia 2020 r. jako członkowie Ruchu Światło-Życie w całej Polsce podjąć sztafetę modlitewną pod hasłem: ,,Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”. Pragniemy modlić się w intencji obecnej sytuacji w naszym kraju w związku z protestami, jak również w związku z obecną sytuacją pandemiczną. Sztafeta będzie polegała na tym, że każdego dnia inna diecezja podejmuje modlitwę przez 24 godziny. W tym dniu co pół godziny inna osoba modli się modlitwą różańcową w tej intencji.
Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej podejmie modlitwę dnia 21 listopada 2020 r. (sobota).
Zachęcam Oazowiczów do podjęcia modlitwy.
 
Zapisy na konkretną godzinę można dokonać przez formularz:
Pragnę przekazać ważną informację:
Moderatorzy Diecezjalni wraz z Moderatorem Generalnym Ruchu Światło-Życie Ks. Markiem Sędkiem w sobotę, 31 października 2020 r. pragną podjąć modlitwę i post w intencji wszystkich Animatorów, par Animatorów Domowego Kościoła.
Niech ta modlitwa przyniesie wszystkim umocnienie w codziennej posłudze.
Pozdrawiam.
 
Ks. Ryszard Gacek
Moderator Diecezjalny.

 

Rekolekcje KODAL odbędą się w Domu Formacyjnym im. św. Jana Chrzciciela w Łagowie w okresie 27.12-03.01.2020r.

 

Podczas rekolekcji realizowany będzie stopień:

  1. podstawowy (dla osób uczestniczących w KODALu po raz pierwszy),
  2. wyższy (dla osób, które w rekolekcjach uczestniczą po raz kolejny i pragną otrzymać błogosławieństwo do posługi ceremoniarza i precentorki),
  3. animatorski (dla ceremoniarzy i precentorek chcących zostać animatorami liturgii),
  • W formularzu zapisów proszę dokonać wyboru stopnia rekolekcji.

Zgłoszenia na oazy odbywają się za pomocą specjalnego formularza elektronicznego dostępnego przez stronę zapisy.lubuskaoaza.pl. Hasło: Kostka

Tam też znajduje się instrukcja obsługi formularza. Uwaga: Zgłoszeń osób niepełnoletnich na oazy wakacyjne mogą dokonać tylko rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika. W procesie zapisów należy wyrazić zgodę na niektóre działania o charakterze prawnym. Ze względu na wymagania prawne w zgłoszeniu muszą być podane wszystkie dane. 

Zapisy na oazę rozpoczną się od 15.10.2020r.

 

Minimalny wiek uczestnika rekolekcji to 14 lat (8 klasa SP) . Program rekolekcji nie jest skierowany do młodszych osób! 

 

Opłata za udział w rekolekcjach wynosi 500zł.

 Całą kwotę należną za rekolekcje należy wpłacić na konto do 14 dni od zgłoszenia na oazę. 

Dane do przelewu:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Obywatelska 1 65-736 Zielona Góra

NR KONTA: 78 1750 0012 0000 0000 3878 9872

W tytule przelewu należy wyraźnie zaznaczyć za kogo dokonana jest wpłata:

KODAL – imię i nazwisko/termin (np. KODAL – Jan Kowalski/25.01-03.02.2020).

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w oazie pełna kwota będzie zwracana do 21 dni roboczych przed dniem zjazdu na daną oazę. Po tym terminie, do dnia rozpoczęcia oazy, w przypadku wcześniejszego zgłoszenia, zwracana będzie połowa kwoty. Od dnia rozpoczęcia rekolekcji, w przypadku nie przyjechania na oazę, pieniądze nie będą zwracane.

Dokładnie wypełnioną kartę uczestnictwa należy przywieźć ze sobą na oazę. Braki w karcie powodują, że nie będzie można przyjąć uczestnika na oazę.

 

Info.: Centrum „Światło-Życie” w Zielonej Górze

W dniach 9-10 października 2020 w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym w miejscowości Długie koło Strzelec Krajeńskich odbędzie się II Diecezjalna Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. To drugie tego typu spotkanie w dziejach Oazy na Środkowym Nadodrzu.

Osoby odpowiedzialne za Ruch Światło-Życie w poszczególnych diecezjach gromadzą się co kilka lat na tzw. Diecezjalnych Kongregacjach Diakonii. Podczas takiego spotkania rozważany jest określony temat, który wcześniej został zaproponowany przez moderatora diecezjalnego i zaaprobowany przez Diecezjalną Diakonię Jedności.

Poprzednia, a zarazem pierwsza, Kongregacji Diakonii na Ziemi Lubuskiej odbyła się w dniach 22-23 września 2017 roku i była skutkiem powołania przez bp. Tadeusza Lityńskiego stowarzyszenia pod nazwą „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”, którego celem ma być troska o rozwój ruchu oazowego w naszej diecezji.

Obecna kongregacja pochylać się będzie nad tematem „Eucharystia źródłem oazy służącej parafii”.

II Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Długie 9-10.10.2020r.

Eucharystia źródłem oazy służącej parafii

Piątek 09.10.2020

15.30-17.00 - recepcja i możliwość bezpośredniego przygotowania posług na kongregację

17.15-18.00 - kolacja

18.15 – Nieszpory (Biskup Tadeusz Lityński)

19.15 - wprowadzenie do kongregacji / sala konferencyjna (ks. A. Put i ks. A. Cygański)

20.00 - konferencja (ks. dr T. Sałatka)

- Liturgia źródłem i szczytem posługi Ruchu Światło-Życie dla urzeczywistniania Kościoła.

20.30-22.30 - panel - Doświadczenie i świadectwo  (ks. R. Litwińczuk)

Sobota 10.10.2020

7.30 - Jutrznia

8.15-9.00 - śniadanie

9.15-10.00 - Nabożeństwo słowa Bożego

10.30-11.45 – konferencje (możliwość pytań i dopowiedzeń) / sala konferencyjna

            1) Kościół sakramentem zjednoczenia ludzi z Bogiem i między sobą (ks. dr W.  Oleśków)

            2) Eucharystyczna posługa Ruchu na rzecz wspólnoty parafialnej (ks. B. Warwarko)

12.15 - Eucharystia

14.45 - Koronka do Bożego miłosierdzia / sala konferencyjna

15.00-16.15 –  panel – Dialog wewnątrzkościelny

16.30 - Podsumowanie kongregacji / sala konferencyjna

17.15 - Nieszpory

Foto: Archiwum Centrum „Światło-Życie” w Zielonej Górze

Kongregacja.jpg – Panel podczas I Kongregacji Diakonii w 2017 roku